fibra mobil empresa
Fibra + Mòbil
Mòbil
Mòbil
fibra fix empresa
Fibra + Fix
centraleta 2
Centraleta

Condicions particulars mòbil solt per empresa

1- MODALITAT

a) Abonaments mensuals que es renoven el dia 1 de cada mes i es carrega l’import del mes anterior directament al compte bancari del client.

b) A la factura hi apareix el cost de la tarifa en concret més
l’escreix, si n’hi hagués, generat per trucades o navegació fora dels abonaments.

c) Roaming: Per activar el servei de roaming s’haurà de fer des de l’APP. Es recomana fer-ho abans de viatjar, ja que pot trigar unes hores en activar-se vegeu https://parlem.com/tarifes-roaming/

d) Números especials: queden excloses les trucades a serveis de tarificació especials (901, 902, 70X, etc.) i numeració curta (vegeu https://parlem.com/numeracio-especial/)

2- ABONAMENTS DE VEU

a) Tarifa MIXTA: abonament de trucades a fix i mòbils nacionals durant 150 minuts. Finalitzats els 150 minuts, es tarifica com una tarifa Zero.

b) Tarifes Zero (NAVEGUEM): establiment de trucada de 18,15 cèntims. Els 3 primers minuts es facturen a 0 cènt./min. A partir del 4t minut es tarifica a 6 cènt./min (escreix de veu).

c)Escreix de veu: s’activa finalitzats els minuts inclosos a l’abonament de veu. Cost: 6 cènt./min + 18,15 cènt. d’establi-ment de trucada nova.

d) Tarifes il·limitades (VOLEM): trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals, amb establiment de trucada inclòs.

e) Ús del servei de veu només per a converses telefòniques i no per a altres usos com “walkie talkies” o similars. La SIM només es podrà utilitzar en dispositius mòbils; queda prohibit en centraletes, SIM-box, locutoris o altres elements de con-centració de tràfic telefònic en els quals es realitzin trucades massives o per a serveis de gestió de tràfic de dades. En el cas de fer aquests tipus d’ús, les trucades es facturaran a 10 cènt./ min i 20 cènt. d’establiment de trucada.

3- ABONAMENTS DE DADES

a) Navegació en funció dels Gigabytes contractats a màxima velocitat segons cobertura (GPRS, 3G, 3G+ i 4G).

b) Per a la configuració de les dades al mòbil, vegeu https://parlem.com/configurar-apn-mobil/

c) Escreix de dades: en finalitzar l’abonament de dades, la velocitat de navegació baixarà a 16 Kbps.

d) Avís de consum: en consumir el 80% i 100% de l’abonament de dades, el client rebrà l’avís a través d’SMS. Aquest SMS pot entregar-se amb retard, ja que no s’emetrà fins que es finalitzi la sessió de consum realitzada pel client.

4- ALTRES

a) SMS: 9,68 cènt./SMS a destinacions nacionals i 30,25 cènt./SMS a destinacions internacionals.

b) SMS Premium: no hi ha disponibilitat d’aquest servei.

c) MMS: 48,40 cènt. independentment del volum de dades (Kbps).

d) Trucades internacionals: vegeu https://parlem.com/trucades-internacionals

e) Serveis de tarificació especial: vegeu https://parlem.com/numeracio-especial/

5- DESPESES I PENALITZACIONS

a) Despeses d’alta: el cost de la SIM és gratuït si es contracta a través del web parlem.com. Només s’apliquen per l’enviament de la targeta SIM per missatgeria. Podeu veure el detall a https://parlem.com/penalitzacions

b) Penalitzacions: No hi ha cap permanència associada a l’alta de mòbil solt.

6- PROMOCIONS

a) Tarifa 26Gb IL·LIMITADES: Contracta abans del 31/08/2020 per 24.95€ (20.61€ preu sense IVA) durant tres mesos, després 26.95€ (22.27€ preu sense IVA) al mes. Doble de gigues durant 3 mesos per a altes noves i portabilitats.

b) Tarifa 40Gb IL·LIMITADES: Contracta abans del 31/08/2020 per 29.95€ ( 24.75€ preu sense IVA) durant tres mesos, després 34.95€ (28.88 preu sense IVA) al mes. Doble de gigues durant 3 mesos per a altes noves i portabilitats.

Preus per a Particulars amb IVA inclòs.
Preus per a Empreses sense IVA.

Vols fer-te’n client?