Política de Privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, se/li s informa del següent:

- Les dades personals que ens faciliti/n seran incorporades en els fitxers de la companyia degudament registrat a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, propietat i responsabilitat de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L. amb domicili social a Barcelona, carrer Alaba número 61, 5e 1c i CP 08005 i proveït de C.I.F B-65851446

- A tal efecte, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L ha adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades personals que ens faciliti/n i ha instal·lat els mitjans i les mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzar i robatori dels mateixos.

- La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals per part de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L té com a finalitat poder prestar tots aquells serveis que li encarreguin, qui, així mateix, pot enviar-li/s –fins i tot per via electrònica- qualsevol tipus d’informació comercial o publicitària de l’empresa que consideri d’interès per vostè/s.

Les dades personals que ens faciliti/n només podran ser comunicades a un tercer si es necessari per al compliment de l’encàrrec professional sol·licitat a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L

- En qualsevol moment, vostè/s tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés (petició d’informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs en un fitxer) i oposició previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. A tal efecte, vostè/s podran contactar amb nosaltres de la següent manera:

• Enviant-nos una carta certificada per correu ordinari o un e-mail a la direcció atencioalclient@parlem.com