Condicions d'ús del servei d'Atenció al Client Parlem a través de WhatsApp

Quan accepta aquestes condicions d'ús, està acceptant la utilització de la plataforma “WhatsApp” (prestada per WhatsApp Ireland Limited) com a canal d'atenció al client i informació sobre productes i serveis de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A. (en endavant, “Parlem”).

Aquest canal permet la comunicació entre:

  • El client de Parlem i Parlem, i en aquest cas no substitueix en cap aspecte als canals habituals d'atenció al client de Parlem indicats en les Condicions Generals i/o Particulars dels productes i serveis que el client tingui contractats amb Parlem.
  • Les persones físiques que, fins i tot no sent clients, contactin amb Parlem a través d'aquest canal tant directament com per derivació d'un contacte inicialment establert per un altre canal (d'ara endavant no clients).

Per a poder utilitzar aquest canal vostè requereix disposar d'accés a internet mòbil i tenir un compte WhatsApp, per al que haurà acceptat, prèviament, les condicions d'ús i la Política de Privacitat vigent a cada moment d'aquesta plataforma.

En aquest sentit, sol·licita a Parlem ser atès per aquest canal, acceptant en primer lloc les presents Condicions d'Ús. Una vegada acceptades, podrà usar-ho com a mètode de contacte per a resoldre els seus dubtes o incidències, gestionar noves contractacions de productes i serveis Parlem, així com per a qualsevol altra mena de petició relacionada sempre amb els nostres productes i serveis.

Li indiquem que, si ho considera, podrà bloquejar les comunicacions per aquesta via amb Parlem, emprant per a això les funcionalitats que li permeti WhatsApp. També podrà sol·licitar a Parlem el deixar de ser contactat per aquesta via a través del propi canal.

Sense perjudici de les condicions establertes per WhatsApp en matèria de privacitat, Parlem precisa informar-lo dels següents punts:

  • En cas que sigui client, les seves dades seran tractades conforme al que s'estableix en la Política de Privacitat de Clients Parlem.
  • En cas que no sigui client, les seves dades seran tractades conforme al que s'estableix en la Política de Privacitat de Parlem per a no clients.

En tots dos casos, la informació bàsica es recull en la present clàusula. El contingut íntegre d'aquestes polítiques es pot consultar en aquest mateix enllaç.

En el que concerneix els clients Parlem, tractarem les dades del client per a la prestació del servei, així com per a altres finalitats que, com a client Parlem, ens permeti o autoritzi en els termes recollits en la Política de Privacitat; en aquesta Política de Privacitat es recull tota la informació necessària perquè el client pugui decidir sobre altres tractaments que requereixin el seu consentiment. Les dades personals necessàries per a l'execució del contracte que el client aporta en aquest acte al costat dels obtinguts amb motiu de la prestació del servei, així com a través dels canals d'atenció i comercialització, seran inclosos en fitxers informatitzats de dades de caràcter personal titularitat de Parlem.

En el cas de no clients, en Parlem tractem les dades de l'interessat per a proporcionar-li la informació sol·licitada a través dels nostres canals d'atenció i/o per a oferir-li productes o serveis que li poguessin interessar, així com per a altres finalitats que el mateix permeti o autoritzi en els termes informats en la Política de Privacitat de Parlem per a no clients. Les dades personals necessàries per a l'execució del servei que el potencial client aporti en aquest acte, seran inclosos en fitxers informatitzats de dades de caràcter personal titularitat de Parlem.

Addicionalment als tractaments recollits en totes dues Polítiques de Privacitat, en acceptar els presents termes i condicions d'ús del Servei, l'informem del tractament específic de les dades de les converses i gestions realitzades a través d'aquest mitjà d'atenció, així com de les dades descrites en les Polítiques de privacitat, incloent en tot cas les dades generades o estimades per Parlem, el tractament de les quals és necessari per a totes les finalitats indicades en les mateixes en execució del contracte, per a proporcionar-li l'atenció requerida.

D'altra banda, per a qualsevol de les finalitats previstes en les citades Polítiques de Privacitat, Parlem podrà encarregar el seu tractament a proveïdors de confiança. La relació actualitzada de les categories d'aquests proveïdors, així com d'aquells que realitzen transferències internacionals de dades en l'exercici de les seves funcions es recull en https://parlem.com/wp-content/uploads/2022/09/PRLM-Politica-de-privacitat-dels-serveis.pdf

Addicionalment, Parlem garanteix l'adopció de les mesures necessàries per a assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i l'informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, i, si és el cas, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, a través d'un correu postal a C/Badajoz, 145, 2a planta, 08018 Barcelona o mitjançant correu electrònic a protecciodedades@parlem.com. Així mateix, l'informem que pot interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Vols fer-te’n client?
1704876999659_Parlem_Laia_300