POLÍTIQUES PRIVACITAT - PARLEM (LEADS)

Responsable del tractament

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S. A. (“PARLEM”)
NIF A-65851446
Domicili social: C/ Badajoz 145, 2ª planta, 08018 Barcelona
Telèfon: 1713 o 900 373 472
Correu electrònic: atencioalclient@parlem.com.

Pot contactar el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPD”) a través del correu electrònic protecciodedades@parlem.com.

Finalitats i base jurídica

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals i amb quina base jurídica?

a) Consultes i peticions:
Atendre les seves consultes rebudes en qualsevol dels canals corporatius i informar-lo dels nostres serveis (incloent informació sobre la cobertura)
Dades identificatives i de contacte, així com la veu en el supòsit que s’hagi mantingut una conversa telefònica i hagi estat registrada Consentiment (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat)
b) Ofertes precontractuals: Dades identificatives i de contacte, de pagament, incloent-hi mitjans de pagament, així com la veu en el supòsit que s’hagi mantingut una conversa telefònica i hagi estat registrada Aplicació de mesures precontractuals
c) Informació comercial:
enviament d’informació comercial en relació amb productes o serveis propis, com ara promocions, descomptes o ofertes de diversa naturalesa, noves tarifes o campanyes per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, MMS, a través dels perfils de PARLEM en xarxes socials i altres plataformes), així com de la resta d’entitats del Grup Parlem
Dades identificatives i de contacte Consentiment (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat)
d) Distribuïdors:
Informar-lo dels requisits per esdevenir Distribuïdor de PARLEM
Dades identificatives i de contacte Aplicació de mesures pre-contractuals

Destinataris

A qui comuniquem les seves dades personals?

Amb caràcter general, les seves dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal. Ara bé, en el cas que ens ho hagi autoritzat, PARLEM podrà comunicar les seves dades a la resta d’entitats del Grup PARLEM (sectors telecomunicacions, comunicacions electròniques, ciberseguretat i energia) per a enviar-li comunicacions comercials sobre els seus productes, serveis, novetats i ofertes.

Així mateix, malgrat que PARLEM no té previst dur a terme transferències de dades personals de clients fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”) amb caràcter general, si bé pot comptar amb algun proveïdor que requereixi tractar dades des de fora de l’EEE. En aquests casos PARLEM s’assegura de comptar amb garanties jurídiques adequades, sobre les quals pot obtenir informació a través de l’adreça protecciodedades@parlem.com.

Conservació

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Consultes i peticions: Conservarem les dades fins que atenguem la consulta o petició corresponent llevat que ens hagi manifestat que també desitja rebre informació comercial de PARLEM i de les entitats del Grup PARLEM, en el supòsit del qual conservarem les dades fins la revocació del consentiment o la seva supressió.

Ofertes pre-contractuals:

  • En el supòsit que confirmi la nostra oferta precontractual, les seves dades passaran a ser tractades com a Client de conformitat amb la Política de Privacitat.
  • Ara bé, si no confirma l’oferta les seves dades només es conservaran durant la vigència de l’oferta precontractual.

Informació comercial: Les dades es conservaran fins que revoqui el seu consentiment o s’oposi a rebre comunicacions comercials de PARLEM o de les entitats del Grup Parlem.

Distribuïdors:

  • En el supòsit que esdevingui Distribuïdor de PARLEM, les seves dades passaran a ser tractades com a tal de conformitat amb el Contracte de Distribuïdor.
  • Ara bé, si no esdevé Distribuïdor de PARLEM només es conservaran fins la finalització de la tramitació de la seva petició.

Drets

Quins són els seus drets?

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació en el tractament, la portabilitat i, si s’escau, a no ser objecte de decisions individuals automatizades, a través de correu postal a C/ Badajoz 145, 2ª planta, 08018 Barcelona o mitjançant correu electrònic a protecciodedades@parlem.com. Així mateix, l’informem que pot interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd).

Al web de l’AEPD pot trobar els models necessaris que l’ajudaran en l’exercici dels seus drets.

Igualment, en el supòsit que el tractament de les seves dades es basi en el consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti el tractament de les dades dut a terme fins el moment.

En cas que tingui algun dubte sobre el tractament de les seves dades personals, pot contactar amb el DPD enviant un missatge de correu electrònic a protecciodedades@parlem.com.

Vols fer-te’n client?
1704876999659_Parlem_Laia_300