Termes i condicions d'ús del servei de Laia, l'assistent digital amb Intel·ligència Artifical de Parlem

En contactar amb Laia podrà obtenir informació dels productes i serveis de Parlem així com sobre els dubtes i consultes tècniques, de facturació, de contractació i d'atenció al client. El nostre assistent també disposa d'alguns serveis on, identificant-se mitjançant el seu usuari i password, podrà accedir a funcionalitats associades als serveis i productes que té contractats amb nosaltres (segons li permeti l'aplicació o el dispositiu en el qual s'integri/usi Laia).

Laia li ofereix la possibilitat de proporcionar-li respostes directament i a vegades pot derivar-li a altres companys del servei d'atenció al client (disponibles segons l'horari i el volum d'interaccions) amb la finalitat de proporcionar-li les millors respostes i la millor atenció.

Per a això Laia disposa de funcionalitats d'intel·ligència artificial amb l'objectiu d'aprendre i millorar les respostes a les seves consultes, proporcionar-li suggeriments, recordar les seves dades i converses per a una millor personalització, i ajudar-lo a descobrir nous usos i funcionalitats que puguin ser del seu interès.

Laia està disponible en diferents plataformes i productes i serveis de Parlem, com per exemple, des de la pròpia web www.parlem.com i des del canal de whatsapp.

Pot interactuar amb Laia des de la pròpia web de Parlem i des del canal whatsapp, tant si és client com si no ho és, és a dir, hem disposat que Laia pugui ajudar en els seus dubtes i en els seus serveis tant als clients com als no clients. No obstant això, en el cas de ser client, Laia li ofereix serveis i informació exclusius derivats de les dades que ens proporciona i que ens autoritza a tractar en acceptar totes aquestes condicions. Alguns d'aquests serveis i informació precisen del seu usuari i clau habituals que Laia li sol·licitarà arribat el moment. En el cas de no clients, accepta que Laia pugui utilitzar les dades de contacte (Número de telèfon, email, nom i cognoms, nom d'empresa, NIF, etc.) que proporciona en els seus diàlegs i interaccions amb Laia amb la finalitat que contactem amb vostè per qualsevol canal per a propòsits comercials o, si és el cas, per a ajudar-lo a solucionar incidències que li puguin sorgir durant el procés de contractació (per exemple, i no limitat a, incidències en la portabilitat, enviament de SIM, alta de productes i serveis…etc.) abans de fer-se client nostre.

Pot ocórrer que les respostes i les interaccions que tingui amb Laia no siguin sempre coherents i fins i tot és possible que proporcioni alguna resposta inexacta. També, com hem indicat en paràgrafs anteriors, el canal amb el qual interaccioni amb Laia o la condició de ser client o no ser-ho poden influir en les respostes i el nivell d'ajuda que proporciona. Laia no disposa de totes les funcionalitats d'atenció al client o de contractació dels nostres productes i serveis; de fet, algunes d'elles depenen del canal o de l'accés amb usuari i clau per a estar habilitades o no. No obstant això, sempre podrà acudir a altres canals d'atenció al client amb la finalitat de solucionar els seus dubtes. Tingui en compte que Laia treballa en col·laboració amb el centre d'atenció al client i atenció comercial de Parlem i, en aquest sentit, Laia és capaç de derivar converses i preguntes a l'equip d'atenció al client i atenció comercial en els seus horaris habilitats. A més, excepte incidència tècnica o de manteniment, Laia està disponible 24x7 i els nostres experts mostregen les diferents converses amb la finalitat de donar-li el millor servei en aquells casos on Laia no ha pogut arribar. Entre altres raons, el seu consentiment i autorització que ens dona en acceptar aquestes condicions aquí, ens facilita poder contactar amb vostè i intentar tancar els casos i qüestions pendents.

Parlem podrà modificar aquestes condicions a causa dels següents motius: canvis o modificacions de les característiques tècniques dels dispositius i/o canals, els propis canvis tecnològics derivats del manteniment i evolució de Laia, variacions de les condicions existents i fins i tot per la pròpia evolució del mercat. Això ho farem comunicant-ho prèviament en el cas que suposi nous tractaments de dades i/o un canvi significatiu en les condicions que aquí li hem exposat. Aquest és el motiu pel qual li recomanem que consulti aquestes condicions d'una manera periòdica. Si continua utilitzant Laia una vegada hem incorporat/comunicat el canvi, entendrem que està d'acord amb aquest.

Privacitat: en altres apartats de l'enllaç https://parlem.com/altres-documents-legals/ pot veure les nostres condicions de privacitat, sent les principals d'aplicació a Laia les següents:

  1. L'empresa responsable del tractament de les teves dades en Laia és Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A. (“Parlem”).
  2. Quan interacciona i conversa amb Laia, Parlem tractarà aquestes converses, les seves dades necessàries per al seu funcionament, tant si és client de Parlem (on podem tractar dades de facturació i/o dels seus productes contractats, tot això sempre en funció del tipus d'interacció que realitzi amb Laia), com si no ho és (on podem tractar les seves dades de contacte i la informació que ens proporcioni per a oferir-li una millor informació dels nostres productes i serveis així com del nostre procés de contractació) amb la finalitat que pugui gaudir de Laia i de les seves converses i serveis. A més podrem fer servir tota aquesta informació per a conèixer la qualitat i/o el nivell de respostes correctes i per a millorar l'experiència d'usuari i les funcionalitats, tot això d'acord amb la Política de Privacitat de Parlem (disponible en l'enllaç ja indicat: https://parlem.com/altres-documents-legals/).
  3. Parlem només recollirà les dades quan interaccioni amb Laia i els conservarà durant els terminis que indiquem en la nostra Política de Privacitat i més en concret per al cas que ens ocupa, Parlem conservarà les seves dades durant el transcurs de la seva interacció (incloent posteriors etapes d'anàlisis i resolució de les interaccions i consultes plantejades que no s'han pogut finalitzar de manera immediata) amb Laia i altres departaments, i sempre mentre estiguem avaluant i analitzant la qualitat i experiència de Laia en les seves interaccions i respostes.
  4. El correcte funcionament de Laia depèn de proveïdors de confiança que Parlem contracta i que tenen accés a les seves dades. Pot consultar les categories/tipus de proveïdors de confiança que tenen accés a les seves dades i aquells que realitzen transferències internacionals dels mateixos en el següent enllaç: https://parlem.com/wp-content/uploads/2022/09/PRLM-Politica-de-privacitat-dels-serveis.pdf
  5. Finalment volem recordar-li que Parlem adopta totes les mesures necessàries per a assegurar la confidencialitat de les seves dades i que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació en el tractament, la portabilitat i, si és el cas, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, a través de correu postal a C/Badajoz, 145, 2a planta, 08018 Barcelona o mitjançant correu electrònic a protecciodedades@parlem.com.
Vols fer-te’n client?
1704876999659_Parlem_Laia_300