Penalitzacions de tarifa

COSTOS D’ALTA

  • Mòbil: s’abonarà 5€ IVA inclòs en concepte de costos d’enviament de la SIM.
  • Fibra: s’aplicarà 12,10€ IVA inclòs per activar la Fibra.
  • TV: s’aplicarà 12,10€ IVA inclòs en concepte de costos d’enviament de descodificador.

PERMANÈNCIES

  • Si no s’especifica el contrari, la contractació de Mòbil no comporta cap permanència.
  • Fibra: la permanència son 12 mesos.
  • Fibra + Mòbil: la permanència son 3 mesos.
  • AgileTV: la permanència son 12 mesos.

La penalització del servei pot variar segons la tarifa o promoció aplicada.

PENALITZACIONS

  • Fibra: en el cas que el client sol·liciti la cancel·lació o baixa del servei durant el temps de permanència, la penalització serà de 190,00 € + IVA  (no prorratejables) en concepte de despeses d’instal·lació.
  • Fibra+Mòbil: en el cas que el client sol·liciti la cancel·lació o baixa del servei durant el temps de permanència, la penalització serà de 190,00 € + IVA (no prorratejables) en concepte de despeses d’instal·lació.
  • AgileTV: en el cas que el client sol·liciti la cancel·lació o baixa del servei durant el temps de permanència, la penalització serà de 96 € (prorratejables) en concepte de promoció aplicada.

La permanència i penalització comencen a aplicar des de que el dispositiu AgileTV queda activat i entregat a l’usuari. En el cas de causar baixa en el servei i no retornar l’equip en un termini de 30 dies, es penalitzarà amb 121€ IVA inclòs.

Vols fer-te’n client?
1704876999659_Parlem_Laia_300