Certificació ISO 9001 Parlem

Parlem Telecom rep la certificació de qualitat ISO 9001

Certificació ISO 9001 Parlem

Parlem Telecom rep la certificació internacional ISO 9001 que acredita que els procediments, els indicadors de qualitat i els mecanismes de control de l’operadora de telecomunicacions garanteixen l’excel·lència del servei i la satisfacció del client.

Aquest reconeixement a un sistema de gestió de qualitat és coherent amb el compromís de l’operadora catalana d’oferir un bon servei, un bon producte, amb una atenció personalitzada i en català. Parlem Telecom és una empresa jove, dinàmica i àgil, en procés d’expansió i que té com a factors diferencials la proximitat, la modernitat i la catalanitat.

Els procediments de la companyia ja estan molt orientats i establerts cap a la qualitat del servei i la satisfacció del client però, amb l’auditoria, s’han optimitzat i millorat la monitorització i els indicadors que permeten conèixer millor les necessitats dels usuaris i assolir l’excel·lència. En l’obtenció d’aquest certificat han participat la consultora ISOCAT (Molins de Q) i l’entitat de certificació DNV.

Entrades relacionades

Entrades relacionades