Teletreball

De l’oficina a la feina telemàtica: una opinió sobre el teletreball

Teletreball

Per Manolo Ginart Serrano. Responsable d’Operacions Telco a Parlem Telecom

Molts són els canvis que estem experimentant en els darrers mesos i tots estem adaptant-nos a les circumstàncies el més ràpid possible. Una de les transicions més notòries i que afecta més persones i empreses és el teletreball. Les mesures i recomanacions davant la pandèmia han provocat una transformació telemàtica generalitzada, que suposa una gran oportunitat per a la conciliació i l’eficiència professional, però que, alhora, és culturalment molt nova per a nosaltres.

Com succeeix amb quasi totes les mesures rupturistes, existeixen els avantatges, però també els inconvenients. D’una banda, el teletreball brinda flexibilitat, tant per al treballador com per a l’empresa; i alhora suposa un estalvi notori en els subministres i en el temps dels desplaçaments. Tant és així que algunes companyies ja han renunciat permanentment a les seves oficines físiques per reduir despeses i treballen virtualment amb major eficàcia que abans de la pandèmia.

Addicionalment, existeixen aspectes potencialment negatius si no es respecta el dret a la desconnexió digital laboral, ja que amb el teletreball és més fàcil que es dilueixin les fronteres entre l’esfera professional i la privada. Per tant, es fa recomanable delimitar uns horaris de feina i un entorn diferenciat dins de casa, i és imprescindible que les empreses respectin aquesta privadesa del treballador, que agrairà la seva autonomia i flexibilitat laboral.

Des de Parlem Telecom som un bon exemple de gestió ràpida i eficient del treball telemàtic. Des de l’inici del confinament, vam proporcionar a tot el nostre equip ordinadors portàtils i una estructura VPN per implantar el teletreball amb les màximes garanties d’accés als sistemes de l’empresa com si estéssim a l’oficina.  La VPN (Virtual Private Network) crea, a través de la xarxa pública d’internet, una xarxa privada que emula la xarxa local física (LAN), generant així un entorn de treball segur a nivell dels sistemes de l’empresa.  A més de l’accés als sistemes propis de la companyia, també juguen un paper molt important les eines de treball col·laboratiu.  Les més populars són les de Google (Drive, Meet, …), Teams de Microsoft o Zoom per videoconferències.  Per últim, la centraleta de veu IP ens ha permès de manera àgil mantenir l’atenció telefònica fins i tot sense el personal a l’oficina.

No hem d’oblidar que la implantació del teletreball només és possible si disposes de bona connectivitat i d’una sèrie d’eines tecnològiques que et facilitin la feina. En aquest camp, les operadores de telecomunicacions de

Catalunya hem de tenir en compte que el 90% de les empreses del territori compten amb una persona que atén el telèfon i passa les trucades. La tecnologia actual permet que des de casa la companyia pugui connectar-se a la centraleta de telèfon, descentralitzant el sistema del lloc de feina i que l’usuari no ho percebi quan faci una trucada. Per satisfer aquestes necessitats tècniques, des de Parlem Telecom hem ideat productes adaptats per a empreses en funció de les seves necessitats. Així, podem garantir a les companyies i els seus treballadors una connexió estable per fibra, una IP fixe i la implementació del sistema de centraleta virtual perquè la transició a la feina descentralitzada sigui segura i fluida.

Tot indica que el teletreball no recularà per una temporada, i que esdevindrà un mètode professional fonamental per als propers anys. Per tant, convé efectuar aquesta transformació digital de les empreses amb les millors eines tecnològiques per no quedar-se enrere i adaptar-se a tots els canvis que es produeixen a la societat, que sap tirar endavant fins i tot en una pandèmia.

Entrades relacionades

Entrades relacionades