El Grup Parlem supera els 4 MEUR d’ampliació de capital en només 15 dies i amb sobredemanda

El Grup Parlem ha assolit una ampliació de capital per valor de més de 4 milions d’euros, en només quinze dies i tenint una sobredemanda de peticions en el període de subscripció preferent i d’assignació discrecional, la qual cosa valida el potencial de revalorització de Parlem en el mercat tant per als inversors actuals com per als nous que s’han captat. El procés d’ampliació de capital va ser aprovat pel Consell d’Administració el mes de març amb la voluntat de continuar creixent al sector de les telecomunicacions a Catalunya i el País Valencià després d’haver assolit un EBITDA positiu en l’últim exercici del 2023.

Durant el procediment d’augment de capital, amb drets reservats als socis actuals, s’han rebut peticions de subscripció de noves accions que han superat el valor fixat pel Consell d’Administració. Aquestes peticions representen l’emissió de 1.230.770 noves accions de la societat per un import efectiu total de 4.000.002,50 euros.

Els propers dies, es procedirà al desemborsament de les accions i l’execució per part del Consell d’Administració de l’augment de capital, de manera que el capital social de Parlem Telecom quedarà representat per un total de 18.853.326 accions, amb 0,01 euros de valor nominal cadascuna. Cal destacar que tant el nucli dur inversor actual com els principals accionistes han subscrit l’ampliació i han reforçat la seva posició, la qual cosa suposa una mostra de confiança en el projecte de creixement futur de Parlem.

De fet, aquesta injecció financera permetrà a Parlem liderar operacions corporatives de fusió i adquisició (M&A), i també reforçar el creixement sòlid i fiable de la companyia, que en aquests primers mesos de l’any està complint les previsions financeres per al 2024. L’augment de l’accionariat servirà també per reforçar el balanç del Grup Parlem, amb la finalitat de reestructurar el deute bancari i millorar-ne les condicions. Addicionalment, també obre la possibilitat d’expandir-se a mitjà termini a altres regions de l’Estat espanyol apostant, com sempre, per la proximitat i l’atenció al client com dos dels seus principals valors de marca.

Noves incorporacions

D’altra banda, els càrrecs directius del Grup Parlem també s’amplien amb la incorporació de Pablo Mancilla com a nou director financer (CFO) i d’Arnau Rodoreda com a responsable de Desenvolupament Corporatiu i M&A. Tots dos formaran part de l’equip liderat pel director general del Grup, Xavier Capellades, que està impulsant el creixement de Parlem els darrers mesos.

Mancilla, llicenciat en Econòmiques, té una experiència de més de 30 anys com a directiu i membre de consells d’administració d’empreses cotitzades i participades per capital risc. Ha treballat en empreses com Ernst & Young, CNMV, Agrupació Mutua, Equivalenza i La Sirena, entre altres.

Rodoreda, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, té una sòlida experiència en transaccions corporatives i assessorament estratègic. Ha treballat com analista a Crea Inversión, empresa especialitzada en pimes i startups tecnològiques de creixement ràpid. Al Grup Parlem liderarà el desenvolupament corporatiu, les fusions i adquisicions i la relació amb els inversors.

Entrades relacionades

Entrades relacionades