Per què el dia 29 de febrer només passa cada 4 anys?

Cada quatre anys, el calendari ens presenta una anomalia temporal: el 29 de febrer, conegut també com el dia de traspàs o dia bixest. Aquest dia addicional s’introdueix en el calendari gregorià amb la finalitat de mantenir sincronitzat l’any civil amb l’any astronòmic. No obstant això, més enllà de la seva pràctica, el 29 de febrer ha estat objecte de curiositat i superstició al llarg de la història.

L’origen del dia bixest es remunta a l’antiga Roma, on es va introduir per primera vegada en el calendari Julià l’any 45 a.C. per Juli Cèsar. Aquest calendari, basat en el cicle solar, tenia un any de 365 dies dividit en 12 mesos.

No obstant això, els astrònoms romans es van adonar que aquest sistema tenia un lleuger desfasament respecte a l’any tropical, el temps que tarda la Terra a completar una òrbita al voltant del Sol. I és que la durada de l’any, o el temps que la Terra triga a fer una volta completa al Sol, no és exactament de 365 dies, tal com se sol dir, sinó d’aproximadament 365 dies i sis hores.

Per ajustar el desfasament d’aquest quart de dia anual, es va introduir el dia bixest (que prové del llatí, doble sisè), que s’afegia al final de febrer cada quatre anys. Per mantenir el calendari sincronitzat amb l’any astronòmic i estacional, el dia de més s’afegeix al final del febrer, que era el darrer mes en el calendari romà, de tal manera que aquest mes passa cada quatre anys a tenir vint-i-nou dies, en comptes de vint-i-vuit.

Es calcula que la probabilitat de néixer un 29 de febrer és d’una entre mil cinc-centes. També es calcula que actualment hi ha uns quatre milions de persones al planeta nascudes aquest dia tan peculiar. Quan celebren l’aniversari? Excepte els anys de traspàs, que ho fan el dia que toca, n’hi ha que celebren el 28 de febrer i n’hi ha que ho fan l’1 de març.

D’altra banda, una de les supersticions més conegudes és la idea que el 29 de febrer és un dia de mala sort en què es poden produir esdeveniments desafortunats. En algunes cultures, per exemple, es desaconsella fer activitats arriscades en aquest dia, celebrar un matrimoni o prendre alguna decisió important en referència als negocis.

Entrades relacionades

Entrades relacionades